The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Adoxotoma Simon, 1909 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02795]

f bargo Zabka, 2001....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:038204]
A. b. Zabka, 2001: 325, f. 2A-D (Df).

mf chionopogon Simon, 1909....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032157]
A. c. Simon, 1909d: 196 (Df).
A. chinopogon Wanless, 1988: 165, f. 42A-H (f).
A. chinopogon Zabka, 2001: 326, f. 3A-J (f, Dm).

m embolica Gardzin'ska & Zabka, 2010....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043348]
A. e. Gardzin'ska & Zabka, 2010: 38, f. 1-12 (Dm).

mf forsteri Zabka, 2004....................New Zealand [urn:lsid:amnh.org:spidersp:040769]
A. f. Zabka, 2004: 593, f. 2-9 (Dmf).

mf hannae Zabka, 2001....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:038205]
A. h. Zabka, 2001: 328, f. 4A-D (Dmf).

mf justyniae Zabka, 2001....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:038206]
A. j. Zabka, 2001: 330, f. 5A-I (Dmf).

f nigroolivacea Simon, 1909 *....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032158]
A. nigro-olivacea Simon, 1909d: 196 (Df).
A. n. Wanless, 1988: 164, f. 41A-G (f).
A. n. Davies & Zabka, 1989: 220, pl. 27 (f).
A. n. Zabka, 2001: 324, f. 1A-D (f).

m nitida Gardzin'ska & Zabka, 2010....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043349]
A. n. Gardzin'ska & Zabka, 2010: 41, f. 13-24 (Dm).

m nodosa (L. Koch, 1879)....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:032374]
Astia n. L. Koch, 1879a: 1156, pl. 100, f. 5 (Dm).
Astia n. Wanless, 1988: 91, f. 4A-I (m).
A. n. Gardzin'ska & Zabka, 2010: 43 (Tm from Astia).

f sexmaculata Gardzin'ska & Zabka, 2010....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043350]
A. s. Gardzin'ska & Zabka, 2010: 41, f. 25-32 (Df).