The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: PHOLCIDAE

Gen. Caruaya González-Sponga, 2011 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04062]

C. González-Sponga, 2011b: 40, type C. anseriformis González-Sponga, 2011.

m anseriformis González-Sponga, 2011 *....................Venezuela [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045010]
C. a. González-Sponga, 2011b: 41, pl. 2, f. 1-7 (Dm).