The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Caspicosa Ponomarev, 2007 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03800]

C. Ponomarev, 2007b: 92, type C. manytchensis Ponomarev, 2007.

mf kulsaryensis Ponomarev, 2007....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041383]
C. k. Ponomarev, 2007b: 93, f. 28-31 (Dmf).

mf manytchensis Ponomarev, 2007 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041382]
C. m. Ponomarev, 2007b: 93, f. 24-27 (Dmf).