The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: MALKARIDAE

Gen. Chilenodes Platnick & Forster, 1987 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00622]

C. Platnick & Forster, 1987: 9, type C. australis Platnick & Forster, 1987.

mf australis Platnick & Forster, 1987 *....................Chile, Argentina [urn:lsid:amnh.org:spidersp:005637]
C. a. Platnick & Forster, 1987: 9, f. 1-22, 24-25 (Dmf).