The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Gibothorax Eskov, 1989 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00985]

G. Eskov, 1989b: 72, type G. tchernovi Eskov, 1989.

mf tchernovi Eskov, 1989 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:010635]
G. t. Eskov, 1989b: 73, f. 4.1-7 (Dmf).