The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Grayenulla Zabka, 1992 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02971]

G. Zabka, 1992c: 175, type G. dejongi Zabka, 1992.

m australensis Zabka, 1992....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:033538]
G. a. Zabka, 1992c: 180, f. 15a-e (Dm).

mf dejongi Zabka, 1992 *....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:033539]
G. d. Zabka, 1992c: 177, f. 10a-e, 11a-d (Dmf).

f nova Zabka, 1992....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:033540]
G. n. Zabka, 1992c: 181, f. 16a-d (Df).

mf spinimana Zabka & Gray, 2002....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039075]
G. s. Zabka & Gray, 2002: 270, f. 1A-F (Dmf).

m waldockae Zabka, 1992....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:033541]
G. w. Zabka, 1992c: 179, f. 14a-f (Dm).

mf wilganea Zabka & Gray, 2002....................New South Wales [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039076]
G. w. Zabka & Gray, 2002: 271, f. 2A-F (Dmf).

m wishartorum Zabka, 1992....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:033542]
G. w. Zabka, 1992c: 178, f. 12a-c, 13a-d (Dm).