The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Iranattus Prószyn'ski, 1992 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03005]

I. Prószyn'ski, 1992a: 97, type (by monotypy only) I. rectangularis Prószyn'ski, 1992.

m rectangularis Prószyn'ski, 1992 *....................Iran [urn:lsid:amnh.org:spidersp:034114]
I. r. Prószyn'ski, 1992a: 97, f. 35-40 (Dm).