The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Kagurargus Ono, 2007 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03791]

K. Ono, 2007: 166, type K. kikuyai Ono, 2007.

mf kikuyai Ono, 2007 *....................Japan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:041320]
K. k. Ono, 2007: 166, f. 51-61 (Dmf).
K. k. Ono, Matsuda & Saito, 2009: 284, f. 348-356 (mf).