The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Kolymocyba Eskov, 1989 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01042]

K. Eskov, 1989b: 74, type K. petrophila Eskov, 1989.

mf petrophila Eskov, 1989 *....................Russia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:010971]
K. p. Eskov, 1989b: 75, f. 5.1-5 (Dmf).