The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ANYPHAENIDAE

Gen. Lepajan Brescovit, 1993 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:02141]

L. Brescovit, 1993a: 125, type Pelayo montanus Chickering, 1940.

m edwardsi Brescovit, 1997....................Ecuador [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023915]
L. e. Brescovit, 1997a: 56, f. 107-112 (Dm).

mf montanus (Chickering, 1940) *....................Panama [urn:lsid:amnh.org:spidersp:023916]
Pelayo m. Chickering, 1940b: 88, f. 13-16 (Dmf).
L. m. Brescovit, 1993a: 127, f. 1-8 (Tmf from Pelayo=Josa).