The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Magyarus Zabka, 1985 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03049]

M. Zabka, 1985: 237, type M. typicus Zabka, 1985.

m typicus Zabka, 1985 *....................Vietnam [urn:lsid:amnh.org:spidersp:034403]
M. t. Zabka, 1985: 237, f. 268-271 (Dm).