The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: ZODARIIDAE

Gen. Malayozodarion Ono & Hashim, 2008 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03921]

M. Ono & Hashim, 2008: 48, type M. hoiseni Ono & Hashim, 2008.

m hoiseni Ono & Hashim, 2008 *....................Malaysia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:042713]
M. h. Ono & Hashim, 2008: 48, f. 17-25 (Dm).