The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Margonia Hippa & Lehtinen, 1983 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01634]

M. Hippa & Lehtinen, 1983: 153, type Venonia himalayensis Gravely, 1925.

mf himalayensis (Gravely, 1924) *....................India [urn:lsid:amnh.org:spidersp:018450]
Venonia h. Gravely, 1924: 608, f. 4L (Dmf).
Venonia h. Tikader & Malhotra, 1980: 434, f. 343-345 (mf).
M. h. Hippa & Lehtinen, 1983: 153, f. 2, 4-5, 7, 9-12, 15, 17, 19-20 (Tmf from Venonia).