The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Megaloastia Zabka, 1995 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03065]

M. Zabka, 1995: 159, type M. mainae Zabka, 1995.

mf mainae Zabka, 1995 *....................Western Australia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:034516]
M. m. Zabka, 1995:161, f. 1-16 (Dmf).