The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: THERAPHOSIDAE

Gen. Munduruku Miglio, Bonaldo & Pérez-MIles, 2013 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04113]

M. Miglio, Bonaldo & Pérez-MIles, 2013: 185, type M. bicoloratum Miglio, Bonaldo & Pérez-MIles, 2013.

mf bicoloratum Miglio, Bonaldo & Pérez-MIles, 2013 *....................Brazil [urn:lsid:amnh.org:spidersp:046088]
M. b. Miglio, Bonaldo & Pérez-MIles, 2013: 187, f. 1-14 (Dmf).