The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: THERIDIIDAE

Gen. Nesopholcomma Ono, 2010 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03975]

N. Ono, 2010c: 58, type N. izuense Ono, 2010.

mf izuense Ono, 2010 *....................Japan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:043507]
N. i. Ono, 2010c: 60, f. 20-32 (Dmf).