The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Paracyrba Zabka & Kovac, 1996 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03122]

P. Zabka & Kovac, 1996: 154, type P. wanlessi Zabka & Kovac, 1996.

mf wanlessi Zabka & Kovac, 1996 *....................Malaysia [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035165]
P. w. Zabka & Kovac, 1996: 154, f. 1-13 (Dmf).