The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Proszynskiana Logunov, 1996 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03174]

P. Logunov, 1996a: 171, type P. starobogatovi Logunov, 1996.

m aeluriforma Logunov & Rakov, 1998....................Uzbekistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035728]
P. a. Logunov & Rakov, 1998: 129, f. 51-54 (Dm).

mf deserticola Logunov, 1996....................Kazakhstan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035729]
P. d. Logunov, 1996a: 172, f. 11-12, 15, 23, 27-38 (Dmf).

mf iranica Logunov, 1996....................Turkmenistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035730]
P. i. Logunov, 1996a: 174, f. 7-8, 40-46 (Dmf).

mf starobogatovi Logunov, 1996 *....................Tajikistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035731]
P. s. Logunov, 1996a: 175, f. 1-2, 9-10, 13-14, 47-53 (Dmf).

mf zonshteini Logunov, 1996....................Turkmenistan [urn:lsid:amnh.org:spidersp:035732]
P. z. Logunov, 1996a: 176, f. 5-6, 54-61 (Dmf).