The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LYCOSIDAE

Gen. Satta Lehtinen & Hippa, 1979 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01658]

S. Lehtinen & Hippa, 1979: 12, type S. cannibalorum Lehtinen & Hippa, 1979.

m cannibalorum Lehtinen & Hippa, 1979 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:019172]
S. c. Lehtinen & Hippa, 1979: 12, f. 3, 9,14, 19, 29 (Dm).