The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: LINYPHIIDAE

Gen. Shanus Tanasevitch, 2006 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03681]

S. Tanasevitch, 2006b: 296, type S. taibaiensis Tanasevitch, 2006.

m taibaiensis Tanasevitch, 2006 *....................China [urn:lsid:amnh.org:spidersp:039970]
S. t. Tanasevitch, 2006b: 297, f. 59-63 (Dm).