The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: PHOLCIDAE

Gen. Stenosfemuraia González-Sponga, 1998 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00422]

S. González-Sponga, 1998: 21, type S. parva González-Sponga, 1998.

mf parva González-Sponga, 1998 *....................Venezuela [urn:lsid:amnh.org:spidersp:003960]
S. p. González-Sponga, 1998: 22, f. 11-20 (Dmf).