The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Tamigalesus Zabka, 1988 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03252]

T. Zabka, 1988: 468, type T. munnaricus Zabka, 1988.

mf munnaricus Zabka, 1988 *....................Sri Lanka [urn:lsid:amnh.org:spidersp:036455]
T. m. Zabka, 1988: 468, f. 129-133 (Dmf).