The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: CTENIDAE

Gen. Trujillina Bryant, 1948 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:01806]

m hursti (Bryant, 1948)....................Hispaniola [urn:lsid:amnh.org:spidersp:020803]
Odo h. Bryant, 1948b: 403, pl. 9, f. 87 (Dm).
T. h. Lehtinen, 1967: 272 (Tm from Odo).

mf isolata (Bryant, 1942)....................Puerto Rico [urn:lsid:amnh.org:spidersp:020804]
Itatiaya i. Bryant, 1942b: 9, pl. 2, f. 18, 21 (Dmf).
T. i. Lehtinen, 1967: 272 (Tmf from Itatiaya).
T. i. Silva, 2003: 42, f. 14a-c (m).

mf spinipes Bryant, 1948 *....................Hispaniola [urn:lsid:amnh.org:spidersp:020805]
T. s. Bryant, 1948b: 405, pl. 9, f. 84-85 (Df).
T. s. AlayĆ³n, 1995c: 2, f. 1A-B, 2A-B (f, Dm).