The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Urogelides Zabka, 2009 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:03935]

U. Zabka, 2009: 353, type U. daviesae Zabka, 2009.

mf daviesae Zabka, 2009 *....................Queensland [urn:lsid:amnh.org:spidersp:042850]
U. d. Zabka, 2009: 355, f. 11-20 (Dmf).