The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: SALTICIDAE

Gen. Viribestus Zhang & Maddison, 2012 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:04084]

V. Zhang & Maddison, 2012b: 59, type V. suyanensis Zhang & Maddison, 2012b.

m suyanensis Zhang & Maddison, 2012 *....................New Guinea [urn:lsid:amnh.org:spidersp:045476]
V. s. Zhang & Maddison, 2012b: 60, f. 282-289 (Dm).