The World Spider Catalog, V15 by N. I. Platnick (c) 2000 - 2014 AMNH

Family: THERIDIIDAE

Gen. Zercidium Benoit, 1977 [urn:lsid:amnh.org:spidergen:00734]

Z. Benoit, 1977i: 150, type Z. helenense Benoit, 1977.

mf helenense Benoit, 1977 *....................St. Helena [urn:lsid:amnh.org:spidersp:008940]
Z. h. Benoit, 1977i: 150, f. 66a-f (Dmf).